L'Associació Electrotècnica Espanyola (AEE) és una institució científicotècnica fundada l'any 1930 amb la denominació "Asociación Electrotécnica Ibérica", com a iniciativa d'un grup de professionals relacionats amb l'electrotècnia.

La nostra és una associació sense ànim de lucre que té com a objetiu promoure el desenvolupament de l'electrotècnia. Des del seu inici, l'Associació Electrotècnica Espanyola ha estat una entitat que ha participat activament en la normalització i modernització del món de l'electrotècnia.  

ELS SEUS MEMBRES: Qualsevol persona o entitat interessada en l'electrotècnia pot formar part de l'AEE.

L'ESTRUCTURA: Els seus òrgans de govern són:
1. Assemblea de Socis.
2. Comitè Executiu.
3. Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA:
President: Sr. Antonio Tudurí i Miquel
Vice-president: Sr. Joaquim Adell i Calduch
Tresorer: Sr. Josep Ma. Alegret i Vilanova
Secretari: Sra. Marisol Asenjo Moral

Vocals:

Podeu consultar els nostres estatuts aquí

Per altra banda, la nostra asociació col·labora estretament amb altres empreses i entitats relacionades amb el món electrotècnic, enginyerístic i mediambiental de Catalunya. Si voleu formar part del nostre equip de col·laboradors, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.

Els nostres col·laboradors són:

1. Ingenieros de Barcelona.

2. Globalclima.

3. PRC Ingeniería Industrial.

4. Electrotecnia.org.

5.Felec.cat

6.Seae.cat